......

Tyczenie obiektów budowlanych

GeoProjekt

Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu.

Wytyczenie budynku ma na celu poprawne  i zgodne z projektem oraz zasadami posadowienie nowego budynku.

Geodeta, poprzez naniesienie w odpowiedni i trwały sposób śladów na deskach, wspartych na stabilnych palach, zapewnia zachowanie odpowiedniej geometrii budynku.
Zapobiega to pomyłkom, skrzywieniom i błędnym realizacjom projektów.

 

Dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia:

 

 

Usługa Tyczenia obiektów budowlanych jest wymagana przy wzniesieniu każdego budynku. Wymaga precyzyjnych pomiarów geodezyjnych.

Na podstawie projektu budowlanego geodeta umiejscawia określony budynek lub sieć

np. wodociągową w terenie.

Sporządza odpowiedni szkic, a także składa operat z wytyczenia do odpowiedniego Urzędu.

Dodatkowo dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr