......

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli

GeoProjekt

Każdy nowo powstały obiekt, dla którego wydano pozwolenie na budowę, wymaga po ukończeniu prac budowlanych wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jest to dokument który stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie. Inwentaryzacja polega na zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Informacje te stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji oraz wkreślenie nowo powstałych elementów. Elementem finalnym jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami.

Do odbioru budynku/budowli konieczne jest wykonanie pomiaru powykonawczego z przyłączami (np. gazowym, wodociagowym, kanalizacyjnych, energetycznym). Wyniki tego pomiaru umieszcza się na mapie z pomiaru powykonawczego będącą podstawą odbioru budynku/budowli.

Dodatkowo geodeta wykonuje wykaz zmian zmieniając odpowiednio użytek na działce i sporządza odpowiednie kartoteki dotyczące budynku. 

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr