......

Rozgraniczenia nieruchomości

GeoProjekt

Jeżeli stanu granic nie można ustalić z dostępnych materiałów, bądź materiały są rozbieżne wówczas

należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości jest prowadzone przez Urząd Gminy.

Geodeta wykonuje czynności techniczne.

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr