......

Mapy geodezyjne do celów projektowych

GeoProjekt

Podstawą każdego projektu jest plan zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych.

Wykonywana w skali 1:500 lub 1:1000 mapa do celów projektowych oparta jest na materiałach źródłowych pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

Mapa do celów projektowych jest to mapa zawierająca aktualne informacje o terenie (dotyczące rzeźby terenu, uzbrojenia podziemnego, budynków), na którym ma zostać wybudowana inwestycja. Dodatkowo aktualizacji podlega pas opasający (kołnierz) o szerokości 30 m.

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta lub Starostę. Bez niej nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

 

Aktualna mapa do celów projektowych potrzebna jest do wykonania takich prac jak budowa nowego budynku, rozbudowa budynku, wymiana dachu, wykonanie sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, czy kanalizacyjnej. Na niej projektant zaznacza nowe inwestycje oraz umieszcza ją w projekcie budowlanym. Dzięki temu Inwestor jest pewien, że projektant działa na aktualnym podkładzie mapowym, gdzie wszystkie elementy są prawidłowo zaznaczone na mapie zasadniczej. Mapa jest drukowana na papierze i uwierzytelniania (opieczętowywana) przez urząd lub opisana przez geodetę, że została przyjęta do zasobu geodezyjnego pod odpowiednim numerem i datą przyjęcia do zasobu.

 

Gdy zajdzie potrzeba zakupu nowej mapy w ośrodku geodezyjnym, zastaniemy tam stan uwidoczniony przez geodetę w trakcie aktualizacji. 

Wykonana może być w postaci standardowej np. hybrydowej (rastrowo - wektorowej) lub wektorowej. Te wektorowe są dokładniejsze. 

Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych można, a czasem nawet trzeba ustalić granice nieruchomości. (patrz. wznowienie granic).

 

Zobacz galerię map do celów projektowych ->

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr