......

Inwentaryzacja powykonawczych urządzeń podziemnych

GeoProjekt

Inwentaryzacja powykonawczych urządzeń podziemnych wykonywana jest po ukończeniu budowy sieci np. wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - geodeta dokonuje pomiaru powykonawczego.

Umiejscawia na mapach wykonane urządzenia. Wprowadza je do zasobu geodezyjnego oraz wykonuje mapę z pomiarów

powykonawczych będącą podstawą odbioru danej sieci.

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr