......

Podziały nieruchomości i dokumentacja prawna

GeoProjekt

Podział nieruchomości to podzielenie działki na kilka części.

Najpierw zostaje sporządzony wstępny projekt podziału w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego jak również w oparciu o inne przepisy, a następnie na podstawie przyjętego projektu

dokonywany jest pomiar granic oraz wznowienie punktów granicznych.

Są to procedury skomplikowane i czasami długotrwałe z uwagi na postanowienia i decyzje wydawane przez

odpowiednie urzędy. Wynikiem takich prac są mapy z projektem podziału nieruchomości będące podstawą

do zmian w ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych.

Umożliwiają przeniesienie własności na odpowiednio wydzielone działki.

Nasza firma od wielu lat funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych i kartograficznych.
Gwarancja najniższej ceny!

mgr inż. Łukasz Hławiczka
GEODETA UPRAWNIONY NR 21994
geometr